torsdag 13 februari 2014

Utomhusmatematik

Varje onsdag och torsdag har vi Sv/Ma med barnen. 


Idag arbetade matematik gruppen utomhus. Barnen var indelade i två grupper varav en grupp arbetade på förmiddagen och en efter lunchrasten.
 

Barnen fick observera och leta efter geometriska former i två mindre grupper och även skriva ner antalet former de hittade. Därefter redovisade de två mindre grupperna detta för varandra. 


På detta sätt får barnen på ett konkret och varierat sätt lära sig de olika matematiska termerna. Samtidigt får de även lära sig vikten av samarbete genom gruppövningar.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar